Visszhang

2018.01.05   
Igen szép kötet...! Ez egyáltalán nem amatőr munka, hanem fontos, hiánypótló alkotás. Anyagát fel fogjuk használni balti finn stúdiumainkban.   
Maticsák Sándor


2018.01.07   
Nagyon érdekes, hasznos, alapos munka.   
Pusztay János


2018.01.24   
Mindenképpen hírt kell adnunk e jeles kezdeményezésről.   
Maticsák Sándor


2018.02.01   
Igyekeztem szinte csak szépet és jót írni, de azért egy-két apróbb dolgot kifogásolok, mert ez a recenzens dolga.   
És tényleg szívből gratulálok,szép könyv lesz ez!   
Maticsák Sándor


2018. február   
Korábban egy magyar–vepsze, vepsze–magyar nyelvű internetes szótáracska fűződött a nevéhez (ezt időközben nyelvtannal, történelmi, kultúrtörténeti információkkal és szövegközlésekkel bővítette ki, ld. www.vepsze.hu), majd egy rövid vót nyelvtant és szójegyzéket is készített (www.vót.hu), most pedig szintén a világhálón, egyelőre csak pdf-formátumban jelentette meg izsor nyelvkönyvét és szótárát (www.izsor.hu). .. Say István munkája összességében hiánypótló jellegű, s ezért feltétlenül üdvözlendő. A szerző jól összefogott, világos alapinformációkat tár az olvasó elé az inkeriek múltjáról és jelenéről, nyelvéről és kultúrájáról. Szótára úttörő vállalkozás.   
Maticsák Sándor – in: Folia Uralica Debreceniensia 24. 379-384.


2018.03.30   
Nagyon jó, kitűnő, hiánypótló mű!   
Maticsák Sándor


2018.09.14   
Gratulálok a könyvhöz... Nagy élvezettel fogom forgatni.   
Pusztay János


2018.09.22   
Megkaptam vepsze kötetedet, köszönöm és gratulálok. Nagy és fontos munkát végeztél és végzel.    
Pusztay János


2019.05.09   
Köszönöm a becses küldeményt, tiszta szívből gratulálok újabb -- KITŰNŐ -- könyvedhez!   
Maticsák Sándor


2019.06.05   
Szívből gratulálok  „vót” munkádhoz. Fantasztikus vagy. Hétfőn mutattam  be a munkád... Elámultak.    
Sóczó Ferenc SP


2019.09.09   
Eсли будет возможность, передайте, пожалуйста, слова благодарности Иштвану от Фёдора Рожанского (Университет Тарту), который благодарит за три книги, что он получил - это по ижорскому, вепскому и водскому языкам.   
Rozsanszkij, Fjodor – Tartu


2019.10.12   
Társaságunk a göttingeni (Németország) egyetem számára vállalja magyar nyelvű kiadványok beszerzését. Egy ilyen kérés alapján keressük az alábbi kiadványokat:    
Bevezetés az izsor nyelv ismereteibe (2018)   
Bevezetés a vót nyelv ismereteibe (2019)   
Korda Könyvkereskedés


2020.04.26   
Csak ámulok és bámulok. Aktivitásodat egy húszéves is megirigyelhetné. Persze, egy húsz- vagy harmincévesnek még közel sincs meg az a szellemi tőkéje, ami lehetővé tenné ezt a páratlanul sokszínű, értékgazdag tevékenységet.   
Maticsák Sándor


2020.05.13   
Kitűnő művet olvasni mindig öröm. És várom a következő kitűnő művedet!!   
Maticsák Sándor


2020.05.24   
Fantasztikus, tudománytörténeti jelentőségű munkát végeztél.   
Pusztay János


2020. szeptember   
Hivatkozások: 212, 215, 216, 218, 219.   
Irodalom: 558.   
in: Maticsák Sándor: A magyar nyelv eredete és rokonsága. Budapest 2020.


2020. szeptember   
„Say István nyugdíjas tanárnak négy,  magánkiadásban megjelent könyvét kaptam, amelyek egy-egy kis balti-finn nyelvet mutatnak be, nevezetesen a vótot, a vepszét, a lűdöt és a tveri-karjalait. Később tudtam meg, hogy a sorozat 2018-ban indult az izsór nyelvet bemutató kötettel…  A szerző azt írja magáról az interneten, hogy »Derűs amatőr vagyok.«, de teljesítménye alapján mindenképpen profinak kell tartanunk. …minőségi garanciát jelent, hogy mindegyiket Maticsák Sándor lektorálta.”   
Csúcs Sándor – in: Finnugor Világ, 2020. 25. évf., 3. szám, 51.


2020. december   
„A finnugor berkekben kevesek által ismert, magát „derűs amatőrnek” tituláló Say István kis balti finn nyelvek iránti érdeklődésének meglett a gyümölcse…  Jól felépített, könnyen használható munkákat adott ki a keze közül. Így még a témában kevésbé vagy egyáltalán nem jártas olvasók is jól el tudnak igazodni a balti finn nyelvek között.”   
Kormos Erik – in: Folia Uralica Debreceniensia 26. 326-333.


2021.05.03   
Egészen elképesztő vagy, a szótárral most igazán megleptél. Biztatlak,   
nagyon biztatlak, ezt feltétlenül meg kell csinálnod! Balti finn munkád   
koronája lesz a szótársorozatod. Egy szótár még ma is örök érvényű, a   
szótáraknak mindig ott a helye a filoszok polcán. Így válsz halhatatlanná.   
Maticsák Sándor


2021.06.24   
Pár napja jöttem vissza a finnugor népek világkongresszusáról Tartuból. Vittem magammal a könyveidből. Itthon újabb meglepetés várt Tőled, nagyon köszönöm és gratulálok.   
Pusztay János


2021.09.26   
Fantasztikus, elképesztő, lenyűgöző! Csak ilyen szavakat tudok találni töretlen munkakedvedre! Csak így tovább, folytasd, folytasd!   
Maticsák Sándor


2021.09.29.   
Bámulom teljesítményedet. Szakmánk művelőinek többsége igazán példát vehetne Rólad.   
Pusztay János


2021. december   
„Say István elkötelezetten foglalkozik a kis balti nyelvekkel. Munkájának eredménye egy hétkötetes sorozat, melynek minden tagja egy-egy nyelv rövid monográfiája, a hozzákapcsolódó kétnyelvű miniszótárakkal. … jó kiindulási alapnak számíthat azoknak, akik ezen nyelvek valamelyikével kívánnak foglalkozni. Ehhez mindenképpen ajánlom a szerzőnek az egyes nyelvekről szóló, tankönyvként is jól használható köteteit.”   
Kormos Erik – in: Folia Uralica Debreceniensia 28. 527-531.


2022.09.08   
A balti finn népek és nyelvek ismertetéséért senki nem tett hazánkban Nálad többet, amiért elismerést érdemelsz.   
Pusztay János


2023.01.12   
Elképesztő a munkatempód és a munkakedved. Bámulatos a vót anyagod is. És hát nagyon várom a karjalai nagyszótárt is!   
Maticsák Sándor